Commémoration Anniversaire Séisme 12 Janvier 2010 : Déclaration de Presse faite par le système des Nations Unies en Haïti

précédent suivant
12 jan 2021

Commémoration Anniversaire Séisme 12 Janvier 2010 : Déclaration de Presse faite par le système des Nations Unies en Haïti

Commémoration Anniversaire Du Séisme Du 12 Janvier 2010 : Déclaration de presse

Il y a onze ans de cela, le 12 janvier 2010, également un mardi, un séisme ravageur de magnitude 7,3 dévastait Haiti. Nous commémorons aujourd’hui l’anniversaire de cet évènement qui transforma à jamais le pays, et honorons la mémoire des plus de 200,000 morts qu’il a occasionné, dont 102 membres du personnel des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions. Rendons également hommage aux quelques 300,000 blessés et plus de 1,5 million de personnes déplacées pour leur courage et leur résilience face à l’adversité.

Alors qu’Haiti et le monde sont frappés par une pandémie implacable, et que le contexte national actuel s’avère d’une fragilité inquiétante, au-delà des hommages, les commémorations de ce funeste jour doivent nous inciter tous à la réflexion et à faire preuve de tolérance, de compréhension et de cohésion pour le bien de ce pays qui nous est si cher. A ce titre, la famille des Nations Unies témoigne, non seulement, sa solidarité aux familles des employés disparus, mais, réaffirme son engagement constant à soutenir le peuple haïtien et ses institutions dans la réalisation de ces aspirations.

 

Madame Helen Meagher La Lime,

Représentante Spéciale Du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti

 

 

Komemorasyon Anivèsè Seyis 12 Janvye 2010 : Deklarasyon pou Laprès

 

Sa fè 11 lane, e se te yon jou madi tou 12 janvye 2010 la te tonbe, depi lè Goudougoudou 7,3 dechennen an te devaste Ayiti. Jodi a, n ap komemore anivèsè katastwòf sa a ki chanje vizay peyi a nèt depi lè a, epi n ap onore memwa plis pase 200 mil moun ki te pèdi lavi yo jou sa a. Pami moun ki te mouri yo, te gen 102 anplwaye Nasyonzini, ki te nan pye travay yo. 300 mil moun apeprè te blese, 1, 5 milyon lòt te bije al pran refij lòt kote ; nou retire chapo nou devan yo tou, pou kouray yo ak pou jan yo te kenbe tenn fas devan kalamite yo.

Jodi a kote yon pandemi san pitye blayi sou lemond enpi afekte peyi Dayiti, mete sou sitiyasyon ze fele ki bay kè sote peyi Dayiti ap viv li menm nan moman sa a, nou pa p rann omaj sèlman, komemorasyon jounen dèy sa a dwe pouse nou tout reflechi epi fè nou devlope plis tolerans, plis konpreyansyon, ak tèt ansanm nan enterè peyi sa a nou tout renmen anpil la.

Se pou sa Nasyonzini, non sèlman temwaye solidarite l ak fanmi anplwaye ki mouri yo, men reyafime menm angajman l pran depi tout tan, pou l soutni Pèp Ayisyen an ak enstitisyon yo, pou rèv yo genyen pou peyi a ka rive reyalize.

 

Helen Meagher La Lime,

Reprezantant Espesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini nan peyi Dayiti